Activități

A1: FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA SPECIFICA
SA1.1 Derularea programelor de formare profesionala specifica (L1-L36)
1.1.1 Selectare, inregistrare si fidelizare GT (L1-L35) 
1.1.2 Derulare cursuri si certificare pentru 100 MedS, 180 MedF, 200 AsMed din Regiunea NV (L5-30) 
1.1.3 Derulare cursuri si certificare pentru 100 MedS, 100  MedF, 100 AsMed din Regiunea Centru (L8-L33)
1.1.4 Derulare cursuri si certificare pentru 100 MedS, 100  MedF, 100 AsMed din Regiunea SE (L10-35)
1.1.5 Derulare cursuri si certificare pentru 40 MedS, 40 MedF, 40 AsMed din Regiunea Bucuresti-Ilfov (L13-L16)
SA 1.2 Dezvoltarea a 18 programe de formare noi (6 programe pentru fiecare categorie de GT), actualizare si tiparire a 3 ghiduri de buna practică “state-of-the art” in domeniul preventiei, diagnosticului si tratamentul infectiilor HVB şi HVC pentru MedS, MedF si pentru AsMed (L1-L35)
1.2.1 Pregatire curricula, suporturi de curs si organizare programe de formare (L1-L12
1.2.2 Solicitare si obtinere credite EMC (L1-L14
1.2.3 Realizare, actualizare si tiparire a 3 ghiduri de buna practică “state-of-the art” in domeniul preventiei, diagnosticului si tratamentul infectiilor HVB şi HVC pentru MedS, MedF si pentru AsMed (L2-L35)
A 2: PARTICIPAREA PERSOANELOR DIN GRUPUL TINTA LA SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI, INCLUSIV IN CONTEXTUL ACTIUNILOR DE COOPERARE TRANSNATIONALE
SA 2.1 Participare la schimburi de bune practici la nivel national (L17-L35)
SA 2.2 Participare la schimburi de bune practici la nivel transnational (L25-L36)
SA 2.3 Participare anuala la congresul european The International Liver Congress (L13-L36)
SA 2.4 Organizare conferinta de prezentare a rezultatelor (L34-L36)
A3: DEZVOLTAREA DE PROIECTE PENTRU TEMELE SECUNDARE (L13-L36)
SA 3.1 Studiu stiintific de documentare cu privire la efectele poluarii asupra imunitatii si cronicizarii infectiei cu HVB si HVC (Tema 01)
SA 3.2 Dezvoltarea unui program de preventie primara a  infectiei cu HVB si HVC la scolari  (Tema 02)
SA 3.3 Dezvoltarea unui program de crestere a accesului femeilor la serviciile de preventie a inf. HVB si HVC (Tema 03)
A4: INFORMARE, PUBLICITATE  
SA 4.1 Conferinte, anunturi de presa, materiale publicitare (L1-L36)
A5: MANAGEMENT DE PROIECT, ACHIZITII PUBLICE, AUDIT EXTERN 
SA 5.1 Management de proiect: organizare, control, comunicare, managementul riscurilor si management financiar (L1-L36)
SA 5.2 Achizitii publice (L1-L36)- conf. planului de achizitii
SA 5.3 Audit extern (L33-L36)- serviciu extern.